สวัสดี ท่านกำลังเข้าเยี่ยมชมเวบลำดับที่ 1811 ผู้เข้าชมนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ = 1268 งานวิจัย = 247 ด้านอื่น = 296
Antibiogram โรงพยาบาลในเครือข่าย NARST ปี 2562
จำนวน 92 รพ.จากเครือข่ายทั้งหมด 97 รพ.
กลับไปหน้า Antibiogram ปี 2562 รายโรงพยาบาล
ไปหน้า Antibiogram ม.ค.-มี.ค.2563
  จังหวัด โรงพยาบาล Gramstain Specimen
กรุณาเลือกรายการ
ระดับโรงพยาบาล
ไม่พบข้อมูล