https://free-hit-counters.net/
Antibiogram โรงพยาบาลในเครือข่าย NARST (Jan-Jun 2019)

กลับไปหน้าหลัก

  จังหวัด โรงพยาบาล Gram stain Specimen
กรุณาเลือกรายการ
ระดับโรงพยาบาล
โรงพยาบาลGramstainชนิดตัวอย่างจำนวนตัวอย่างส่งตรวจจำนวนเชื้อที่พบชื่อเชื้อจำนวนทดสอบยาชื่อยา%S
โปรดระบุ โปรดระบุ โปรดระบุ