รายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ
                
โรงพยาบาล
                 กระบี่
                 กาฬสินธุ์
                 กำแพงเพชร
                 ขอนแก่น
                 จอมทอง
                 เจ้าพระยายมราช
                 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
                 ชลบุรี
                 ชัยนาทนเรนทร
                 ชัยภูมิ
                 ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
                 เชียงคำ
                 เชียงรายประชานุเคราะห์
                 เซนต์หลุยต์
                 ตรัง
                 ตราด
                 ตะกั่วป่า
                 ตากสิน
                 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
                 นครนายก
                 นครปฐม
                 นครพนม
                 นครพิงค์
                 นพรัตนราชธานี
                 นราธิวาสราชนครินทร์
                 นางรอง
                 น่าน
                 บางละมุง
                 บ้านโป่ง
                 บึงกาฬ
                 บุรีรัมย์
                 ปทุมธานี
                 ประจวบคีรีขันธ์
                 ปัตตานี
                 ปากช่องนานา
                 ฝาง
                 พญาไท2
                 พระจอมเกล้า
                 พระนครศรีอยุธยา
                 พระนั่งเกล้า
                 พระนารายณ์มหาราช
                 พระปกเกล้าจันทบุรี
                 พหลพลพยุหเสนา
                 พะเยา
                 พังงา
                 พัทลุง
                 พิจิตร
                 พุทธโสธร
                 เพชรบูรณ์
                 พุทธชินราช
                 แพร่
                 ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
                 ภูมิพลอดุยเดช
                 มงกุฎวัฒนะ
                 มหาราชนครเชียงใหม่
                 มหาราชนครราชสีมา
                 มหาราชนครศรีธรรมราช
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                 มหาวิทยาลัยนเรศวร
                 มหาสารคาม
                 มุกดาหาร
                 แม่สอด
                 ยโสธร
                 ยะลา
                 ร้อยเอ็ด
                 ระนอง
                 ระยอง
                 ราชบุรี
                 ลำปาง
                 ลำพูน
                 เลย
                 เลิดสิน
                 วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
                 วชิระภูเก็ต
                 วิเชียรบุรี
                 ศรีนครินทร์
                 ศรีสะเกษ
                 ศรีสังวรสุโขทัย
                 ศรีสังวาลย์
                 สกลนคร
                 สงขลา
                 สงขลานครินทร์
                 สตูล
                 สถาบันบำราศนราดูร
                 สถาบันสุขภาพเด็ก
                 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
                 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
                 สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
                 สมุทรปราการ
                 สมุทรสาคร
                 สรรพสิทธิประสงค์
                 สระบุรี
                 สวรรค์ประชารักษ์
                 สิงห์บุรี
                 สุโขทัย
                 สุราษฎร์ธานี
                 สุรินทร์
                 หนองคาย
                 หนองบัวลำภู
                 หลังสวน
                 หัวหิน
                 หาดใหญ่
                 อ่างทอง
                 อานันทมหิดล
                 อำนาจเจริญ
                 อุดรธานี
                 อุตรดิตถ์
                 อุทัยธานี